GEÇİŞLİ ve GEÇİŞSİZ FİİLLER / TRANSITIVE and INTRANSITIVE VERBS

GEÇİŞLİ ve GEÇİŞSİZ FİİLLER / TRANSITIVE and INTRANSITIVE VERBS

WHOSE SORULARI / WHOSE QUESTIONS

WHOSE SORULARI / WHOSE QUESTIONS

WHY SORULARI / WHY QUESTIONS

WHY SORULARI / WHY QUESTIONS

EDATLAR / PREPOSITIONS

EDATLAR / PREPOSITIONS

DÜZENLİ FİİLLER / REGULAR VERBS

DÜZENLİ FİİLLER / REGULAR VERBS

YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN / PRESENT PERFECT TENSE

YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN / PRESENT PERFECT TENSE

SUCH – WHAT – RATHER – QUITE SUCH – WHAT – RATHER – QUITE     SUCH – WHAT – RATHER – QUITE   İngilizce ’deki “such, what, rather ve quite” kelimelerini bu konu
RENKLER / COLOURS RENKLER / COLOURS     İngilizcede “colours” olarak isimlendirilen renkler konusunu bu başlık altında inceleyeceğiz. Türkçede ismi olan her renk İngilizce de de
OTHER – ANOTHER OTHER – ANOTHER     OTHER – ANOTHER   İngilizce ’de “other” ve “another” olarak isimlendirilen “diğer, başka” ve “bir diğeri, başka biri”
SÜREKLİ BİTMİŞ ZAMAN / PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE SÜREKLİ BİTMİŞ ZAMAN / PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE     İngilizce ’de “present perfect continuous tense” olarak isimlendirilen sürekli bitmiş zaman yapısı isim olarak bu şekilde aslında Türkçede
EVER – NEVER EVER – NEVER     EVER – NEVER İngilizce ’deki “ever” ve “never” kelimeleri birer zarftır. Ancak diğer zarflardan farklı olan kullanımlarını bu
SOYUT İSİMLER, TOPLULUK İSİMLERİ ve BİRLEŞİK İSİMLER / ABSTRACT NOUNS, COLLECTIVE NOUNS and COMPOUND SOYUT İSİMLER, TOPLULUK İSİMLERİ ve BİRLEŞİK İSİMLER / ABSTRACT NOUNS, COLLECTIVE NOUNS and COMPOUND     NOUNS   Soyut isimler; elle tutulamayan ve gözle göremeyen şeylere verilen isimlerdir. Örneğin ümit, inanç gibi kelimeler soyut
İSİMLERİN İYELİK HALLERİ / POSSESSIVE FORMS OF NOUNS İSİMLERİN İYELİK HALLERİ / POSSESSIVE FORMS OF NOUNS       Daha önce zamirler konusunda iyelik yani aidiyet şekillerini görmüştük. Bu konuda ise isimlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. Zamirlerin
DİLEK CÜMLELERİ / WISH CLAUSES DİLEK CÜMLELERİ / WISH CLAUSES       İngilizce ’de “wish clauses” olarak isimlendirilen dilek cümleleri ‘wish’ yani dilemek kelimesi ile kurulan cümlelerdir. Konunun ismi
WHEN SORULARI / WHEN QUESTIONS WHEN SORULARI / WHEN QUESTIONS     When kelimesi “wh questions” olarak adlandırılan sorular grubunun içerisinde yer alan soru sözcüklerinden biridir. İngilizce ’de “when questions”
EDATLAR / PREPOSITIONS EDATLAR / PREPOSITIONS   İngilizce ’de “prepositions” olarak isimlendirilen edatları bu konu içerisinde inceleyeceğiz. En sık kullanılan ve en çok karşımıza çıkan kelimeler