MİKTAR KARŞILAŞTIRMASI / COMPARISONS OF QUANTITY

MİKTAR KARŞILAŞTIRMASI / COMPARISONS OF QUANTITY

İSİMLERİN İYELİK HALLERİ / POSSESSIVE FORMS OF NOUNS

İSİMLERİN İYELİK HALLERİ / POSSESSIVE FORMS OF NOUNS

MANY, MUCH, A LITTLE, A FEW

MANY, MUCH, A LITTLE, A FEW

CÜMLE YAPISI / SENTENCE STRUCTURE

CÜMLE YAPISI / SENTENCE STRUCTURE

EDİLGEN CÜMLE YAPISI / PASSIVE SENTENCE STRUCTURE

EDİLGEN CÜMLE YAPISI / PASSIVE SENTENCE STRUCTURE

EĞER CÜMLELERİ / IF CLAUSES

EĞER CÜMLELERİ / IF CLAUSES

SUCH – WHAT – RATHER – QUITE SUCH – WHAT – RATHER – QUITE     SUCH – WHAT – RATHER – QUITE   İngilizce ’deki “such, what, rather ve quite” kelimelerini bu konu
SÜREKLİ GELECEK ZAMAN / FUTURE CONTINUOUS TENSE SÜREKLİ GELECEK ZAMAN / FUTURE CONTINUOUS TENSE     İngilizce ’de “future continuous tense” olarak isimlendirilen sürekli gelecek zaman yapısı isim olarak bu şekilde aslında Türkçede bulunmamaktadır.
PREFER – WOULD RATHER PREFER – WOULD RATHER     PREFER – WOULD RATHER   Prefer kelimesi Türkçede tercih etmek, yeğlemek anlamlarına gelmektedir. Yani prefer kelimesi ile İngilizce
SORU CÜMLELERİ/QUESTION SENTENCES SORU CÜMLELERİ/QUESTION SENTENCES     İngilizce ’de “question sentences” olarak ifade edebileceğimiz soru cümlelerini bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. Soru cümlesi kurmak, düz
PHRASAL VERBS PHRASAL VERBS       Öğrenmesi en zor konulardan biri olan Phrasal Verbs Türkçe olarak ‘deyimsel fiil’ olarak isimlendirilmektedir. Deyimsel fiiller ifadesinden
DİLEK CÜMLELERİ / WISH CLAUSES DİLEK CÜMLELERİ / WISH CLAUSES       İngilizce ’de “wish clauses” olarak isimlendirilen dilek cümleleri ‘wish’ yani dilemek kelimesi ile kurulan cümlelerdir. Konunun ismi
SHALL MODALS SHALL MODALS     SHALL (MODALS)   İngilizce ’de “modal verbs” olarak isimlendirilen yardımcı fiiller grubuna giren ‘Shall’ kelimesini bu konu başlığı
WHY SORULARI / WHY QUESTIONS WHY SORULARI / WHY QUESTIONS     İngilizce ’deki Why kelimesi Türkçe’de ‘neden’ anlamına gelmektedir. Why soruları ‘why’ kelimesi kullanılarak kurulan soru cümleleridir. Why kelimesi
GENİŞ ZAMAN / SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN / SIMPLE PRESENT TENSE       İngilizce ’de “Simple Present Tense” olarak isimlendirilen geniş zaman yapısı; alışkanlıkları, sürekli yapılan işleri, genel olarak kullanılan
GELECEK ZAMAN / FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN / FUTURE TENSE   İngilizce ’de “Future Tense” olarak isimlendirilen Gelecek Zaman yapısını Tükçe’de kullanılan -ecek ya da -acak ekleri ile biliyoruz. İngilizce