WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES

WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES

CAUSATIVES / ETTİRGENLİK

CAUSATIVES / ETTİRGENLİK

SÜREKLİ BİTMİŞ ZAMAN / PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

SÜREKLİ BİTMİŞ ZAMAN / PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

SOYUT İSİMLER, TOPLULUK İSİMLERİ ve BİRLEŞİK İSİMLER / ABSTRACT NOUNS, COLLECTIVE NOUNS and COMPOUND

SOYUT İSİMLER, TOPLULUK İSİMLERİ ve BİRLEŞİK İSİMLER / ABSTRACT NOUNS, COLLECTIVE NOUNS and COMPOUND

SORU CÜMLELERİ/QUESTION SENTENCES

SORU CÜMLELERİ/QUESTION SENTENCES

WHAT SORULARI / WHAT QUESTIONS

WHAT SORULARI / WHAT QUESTIONS

YÖNLER / DIRECTIONS YÖNLER / DIRECTIONS       İngilizce’de “directions” olarak isimlendirilen tüm yönleri bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. Yönler, herhangi bir yerin bilinen başka
JUST – YET – ALREADY JUST – YET – ALREADY     JUST – YET – ALREADY   Bu konu başlığı altında İngilizce ’de sık kullanılan “just, yet ve already”
PREFER – WOULD RATHER PREFER – WOULD RATHER     PREFER – WOULD RATHER   Prefer kelimesi Türkçede tercih etmek, yeğlemek anlamlarına gelmektedir. Yani prefer kelimesi ile İngilizce
HAVE GOT – HAS GOT / HAVEN’T GOT – HASN’T GOT HAVE GOT – HAS GOT / HAVEN’T GOT – HASN’T GOT     HAVE GOT – HAS GOT / HAVEN’T GOT – HASN’T GOT   “Have got” fiilinin Türkçe karşılığı sahip
GEÇİŞLİ ve GEÇİŞSİZ FİİLLER / TRANSITIVE and INTRANSITIVE VERBS GEÇİŞLİ ve GEÇİŞSİZ FİİLLER / TRANSITIVE and INTRANSITIVE VERBS     İngilizce ’de fiiller farklı gruplara ayrılmaktadır. Bu gruplar düzenli fiiller, düzensiz fiiller, geçişli fiiller, geçişsiz fiiller, yardımcı filler
İSİMLERİN CİNSLERİ / GENDERS of NOUNS İSİMLERİN CİNSLERİ / GENDERS of NOUNS       İngilizce ’de “genders of nouns” olarak ifade edilen ve isimlerin cinsiyetleri olarak Türkçe ifade edebileceğimiz bu konu
ENOUGH, VERY, TOO ENOUGH, VERY, TOO       İngilizce ’de cümle yapısı içerisinde oldukça fazla kullanılan “enough” “very” ve “too” sözcüklerini inceleyeceğiz. Bu kelimeler sıfatları
İYELİK SIFATLARI / POSSESSIVE ADJECTIVES İYELİK SIFATLARI / POSSESSIVE ADJECTIVES       İngilizce ’de “possessive adjectives” olarak isimlendirilen iyelik sıfatlarını bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. İyelik sıfatları aynı zamanda
DÜZENSİZ FİİLLER / IRREGULAR VERBS DÜZENSİZ FİİLLER / IRREGULAR VERBS       İngilizce ’de ‘irregular verbs’ olarak isimlendirilen düzensiz fiilleri bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Düzensiz fiiller, ismini fiillerin ikinci
GENİŞ ZAMAN / SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN / SIMPLE PRESENT TENSE       İngilizce ’de “Simple Present Tense” olarak isimlendirilen geniş zaman yapısı; alışkanlıkları, sürekli yapılan işleri, genel olarak kullanılan