GEÇMİŞTE BİTMİŞ ZAMAN / PAST PERFECT TENSE

GEÇMİŞTE BİTMİŞ ZAMAN / PAST PERFECT TENSE

HAVE GOT – HAS GOT / HAVEN’T GOT – HASN’T GOT

HAVE GOT – HAS GOT / HAVEN’T GOT – HASN’T GOT

EDATLAR / PREPOSITIONS

EDATLAR / PREPOSITIONS

HAVE – HAS

HAVE – HAS

CÜMLENİN ÖĞELERİ / PARTS OF SPEECH

CÜMLENİN ÖĞELERİ / PARTS OF SPEECH

İŞARET ZAMİRLERİ / DEMONSTRATIVE PRONOUNS

İŞARET ZAMİRLERİ / DEMONSTRATIVE PRONOUNS

BAĞLI CÜMLE YAPISI / COMPOUND SENTENCE STRUCTURE BAĞLI CÜMLE YAPISI / COMPOUND SENTENCE STRUCTURE İngilizce ’de “compound sentences” olarak ifade edilen baplı cümlelerin yapısını bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. Bağlı cümle yapısın kısaca şu
ŞİMDİKİ ZAMAN SORU ve OLUMSUZ CÜMLE YAPISI / PRESENT CONTINUOUS TENSE QUESTION and NEGATIVE SENTENCE     STRUCTURE   Şimdiki zaman cümle yapısını birlikte incelemiştik. Bu konu başlığı altında ise İngilizce ’de şimdiki zaman yapısının
GEÇMİŞ ZAMAN SORU ve OLUMSUZ CÜMLE YAPISI / PAST TENSE QUESTION and NEGATIVE SENTENCE STRUCTURE GEÇMİŞ ZAMAN SORU ve OLUMSUZ CÜMLE YAPISI / PAST TENSE QUESTION and NEGATIVE SENTENCE STRUCTURE       Geçmiş zaman cümle yapısını birlikte incelemiştik. Bu konu başlığı altında ise İngilizce ’de geçmiş zaman yapısının soru
SOYUT İSİMLER, TOPLULUK İSİMLERİ ve BİRLEŞİK İSİMLER / ABSTRACT NOUNS, COLLECTIVE NOUNS and COMPOUND SOYUT İSİMLER, TOPLULUK İSİMLERİ ve BİRLEŞİK İSİMLER / ABSTRACT NOUNS, COLLECTIVE NOUNS and COMPOUND     NOUNS   Soyut isimler; elle tutulamayan ve gözle göremeyen şeylere verilen isimlerdir. Örneğin ümit, inanç gibi kelimeler soyut
FİİLLERİN ÇEKİMLENMESİ / CONJUGATIONS FİİLLERİN ÇEKİMLENMESİ / CONJUGATIONS İngilizce ’de “conjugations” veya “verb conjugations” isimleri ile ifade edilen fiillerin kişilere göre çekimlenmesini bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. Türkçe’de
İSTEK CÜMLELERİ / WANT SENTENCES İSTEK CÜMLELERİ / WANT SENTENCES       İngilizce ’de istek bildiren fiil “want” fiilidir. Want fiilini ayrı bir konu olarak incelememizin nedeni kullanımının farklı
İSİM CÜMLECİKLERİ / NOUN CLAUSES İSİM CÜMLECİKLERİ / NOUN CLAUSES   İngilizce ’de “noun clauses” olarak adlandırılan isim cümlecikleri, cümle içerisinde ismin yerine geçer. Ancak burada ilginç olan isim cümleciği
DİLEK CÜMLELERİ / WISH CLAUSES DİLEK CÜMLELERİ / WISH CLAUSES       İngilizce ’de “wish clauses” olarak isimlendirilen dilek cümleleri ‘wish’ yani dilemek kelimesi ile kurulan cümlelerdir. Konunun ismi
CÜMLE YAPISI / SENTENCE STRUCTURE CÜMLE YAPISI / SENTENCE STRUCTURE     İngilizce ’de “sentence structure” olarak isimlendirilen cümle yapısını bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. Basit bir cümle oluşturmak için
HAVE – HAS HAVE – HAS   HAVE – HAS   İngilizce ’de sahiplik bildiren kelimeler olarak kullanılan “have” ve “has” sözcükleri birer fiildir. Türkçe’deki tam