FUTURE PERFECT TENSE / GELECEKTE BİTMİŞ ZAMAN

FUTURE PERFECT TENSE / GELECEKTE BİTMİŞ ZAMAN

GEÇİŞLİ ve GEÇİŞSİZ FİİLLER / TRANSITIVE and INTRANSITIVE VERBS

GEÇİŞLİ ve GEÇİŞSİZ FİİLLER / TRANSITIVE and INTRANSITIVE VERBS

USED TO

USED TO

MANY, MUCH, A LITTLE, A FEW

MANY, MUCH, A LITTLE, A FEW

CAN MODALS

CAN MODALS

ZAMİRLER / PRONOUNS

ZAMİRLER / PRONOUNS

FUTURE PERFECT TENSE / GELECEKTE BİTMİŞ ZAMAN FUTURE PERFECT TENSE / GELECEKTE BİTMİŞ ZAMAN     İngilizce ’de “future perfect tense” olarak isimlendirilen gelecekte bitmiş zaman yapısı isim olarak bu şekilde aslında Türkçede bulunmamaktadır.
DURUM FİİLLERİ / STATE VERBS DURUM FİİLLERİ / STATE VERBS   Aslında fiiller konusunda birçok fiili inceledik. Ancak durum fiillerini ayrı bir konu olarak burada inceleyeceğiz. İngilizce ’de “state verbs”
EVER – NEVER EVER – NEVER     EVER – NEVER İngilizce ’deki “ever” ve “never” kelimeleri birer zarftır. Ancak diğer zarflardan farklı olan kullanımlarını bu
GENİŞ ZAMAN SORU ve OLUMSUZ CÜMLE YAPISI / SIMPLE PRESENT TENSE QUESTION and NEGATIVE SENTENCE STRUC   TURE   Geniş zaman cümle yapısını birlikte incelemiştik. Bu konu başlığı altında ise İngilizce ’de geniş zaman yapısının soru
DOLAYLI ANLATIM CÜMLELERİ / REPORTED SPEECH SENTENCES DOLAYLI ANLATIM CÜMLELERİ / REPORTED SPEECH SENTENCES       İngilizce ’de “reported speech sentences” veya “indirect speech sentences” olarak ifade edilen dolaylı anlatımı bu konu başlığı
MUST MODALS MUST MODALS MUST (MODALS)   İngilizce ’de “modal verbs” olarak isimlendirilen yardımcı fiillerden biri olan ‘must’ sözcüğünü bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Must
DÜZENSİZ FİİLLER / IRREGULAR VERBS DÜZENSİZ FİİLLER / IRREGULAR VERBS       İngilizce ’de ‘irregular verbs’ olarak isimlendirilen düzensiz fiilleri bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Düzensiz fiiller, ismini fiillerin ikinci
SAYILABİLEN ve SAYILAMAYAN İSİMLER / COUN and UNCOUN NOUNS SAYILABİLEN ve SAYILAMAYAN İSİMLER / COUN and UNCOUN NOUNS     SAYILABİLEN ve SAYILAMAYAN İSİMLER / COUNTABLE and UNCOUNTABLE NOUNS   İngilizce ’de “countable and uncountable nouns” olarak isimlendirilen
GELECEK ZAMAN / FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN / FUTURE TENSE   İngilizce ’de “Future Tense” olarak isimlendirilen Gelecek Zaman yapısını Tükçe’de kullanılan -ecek ya da -acak ekleri ile biliyoruz. İngilizce
SÜREKLİ GEÇMİŞ ZAMAN / PAST CONTINUOUS TENSE SÜREKLİ GEÇMİŞ ZAMAN / PAST CONTINUOUS TENSE       İngilizce ’de “Past Continuous Tense” olarak isimlendirilen Sürekli Geçmiş Zaman Türkçe’de geçmiş zaman içerisinde yer almaktadır. Aslında