OLUMSUZ CÜMLELER/NEGATIVE SENTENCES

OLUMSUZ CÜMLELER/NEGATIVE SENTENCES

HOW MUCH – HOW MANY

HOW MUCH – HOW MANY

SIFAT CÜMLECİKLERİ / ADJECTIVE CLAUSES

SIFAT CÜMLECİKLERİ / ADJECTIVE CLAUSES

HOW OFTEN SORULARI / HOW OFTEN QUESTIONS

HOW OFTEN SORULARI / HOW OFTEN QUESTIONS

EĞER CÜMLELERİ / IF CLAUSES

EĞER CÜMLELERİ / IF CLAUSES

THAT İLGİ ZAMİRİ / THAT RELATIVE PRONOUN

THAT İLGİ ZAMİRİ / THAT RELATIVE PRONOUN

KENDİSİNDEN SONRA MASTAR GELEN FİİLLER / VERBS FOLLOWED BY THE INFINITIVE KENDİSİNDEN SONRA MASTAR GELEN FİİLLER / VERBS FOLLOWED BY THE INFINITIVE       İngilizce ’de “verbs followed by the infinitive” olarak isimlendirilen kendisinden sonra mastar kullanılan fiilleri bu konu başlığı
SAYMA SAYILARI ve SIRA SAYILARI / CARDINAL NUMBERS and ORDINAL NUMBERS SAYMA SAYILARI ve SIRA SAYILARI / CARDINAL NUMBERS and ORDINAL NUMBERS     İngilizce ’de sayma sayıları “cardinal numbers” olarak, sıra sayıları ise “ordinal numbers” olarak isimlendirilmektedir. Sayma sayıları belli bir
OTHER – ANOTHER OTHER – ANOTHER     OTHER – ANOTHER   İngilizce ’de “other” ve “another” olarak isimlendirilen “diğer, başka” ve “bir diğeri, başka biri”
PHRASAL VERBS PHRASAL VERBS       Öğrenmesi en zor konulardan biri olan Phrasal Verbs Türkçe olarak ‘deyimsel fiil’ olarak isimlendirilmektedir. Deyimsel fiiller ifadesinden
USED TO USED TO “Used to” ; İngilizce ’de modal verbs olarak isimlendirilen yardımcı fiillerden biridir. Tüm yardımcı fiillerde olduğu gibi cümledeki kişiye göre
MUST MODALS MUST MODALS MUST (MODALS)   İngilizce ’de “modal verbs” olarak isimlendirilen yardımcı fiillerden biri olan ‘must’ sözcüğünü bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Must
SIFAT CÜMLECİKLERİ / ADJECTIVE CLAUSES SIFAT CÜMLECİKLERİ / ADJECTIVE CLAUSES       İngilizce ’de “adjective clauses” olarak isimlendirilen sıfat cümleciklerini kısa bir cümle halindeki sıfatın başka bir cümle veya
HAVE – HAS HAVE – HAS   HAVE – HAS   İngilizce ’de sahiplik bildiren kelimeler olarak kullanılan “have” ve “has” sözcükleri birer fiildir. Türkçe’deki tam
EMİR CÜMLELERİ / IMPERATIVES EMİR CÜMLELERİ / IMPERATIVES   İngilizce ’de “imperatives” olarak isimlendirilen emir cümleleri cümle yapısı olarak en basit olan cümle çeşididir. Emir cümleleri en kolay
ŞİMDİKİ ZAMAN / PRESENT CONTINUOUS TENSE ŞİMDİKİ ZAMAN / PRESENT CONTINUOUS TENSE       İngilizce ’de “Present Continuous Tense” olarak isimlendirilen Şimdiki Zaman yapısı şu anda yapılmakta olan durumu anlatmak için