PREFER – WOULD RATHER

PREFER – WOULD RATHER

DOLAYLI ANLATIM CÜMLELERİ / REPORTED SPEECH SENTENCES

DOLAYLI ANLATIM CÜMLELERİ / REPORTED SPEECH SENTENCES

İSİM CÜMLECİKLERİ / NOUN CLAUSES

İSİM CÜMLECİKLERİ / NOUN CLAUSES

WHAT SORULARI / WHAT QUESTIONS

WHAT SORULARI / WHAT QUESTIONS

SÜREKLİ GEÇMİŞ ZAMAN / PAST CONTINUOUS TENSE

SÜREKLİ GEÇMİŞ ZAMAN / PAST CONTINUOUS TENSE

DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ / REFLEXIVE PRONOUNS

DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ / REFLEXIVE PRONOUNS

UYRUKLAR / NATIONALITIES UYRUKLAR / NATIONALITIES   Her ülkenin insanı farklı bir kelime ile ifade edilir. Bu ifadeler genellikle ülke isimlerinin sonuna bir harf ilavesi ile
FOR – SINCE FOR – SINCE FOR – SINCE   Bu konu başlığı altında “for” ve “since” kelimelerini inceleyeceğiz. Her iki kelime de cümledeki eylemin ne
ALSO ve ZITLIK BAĞLAÇLARI / ALSO and CONTRAST CONJUCTIONS ALSO ve ZITLIK BAĞLAÇLARI / ALSO and CONTRAST CONJUCTIONS Bu konu başlığı altında hem “also” yani “aynı zamanda” hem de “not only..but also” yani “..değil,aynı zamanda” bağlaçlarını inceleyeceğiz. Also
PHRASAL VERBS PHRASAL VERBS       Öğrenmesi en zor konulardan biri olan Phrasal Verbs Türkçe olarak ‘deyimsel fiil’ olarak isimlendirilmektedir. Deyimsel fiiller ifadesinden
İSİMLERİN İYELİK HALLERİ / POSSESSIVE FORMS OF NOUNS İSİMLERİN İYELİK HALLERİ / POSSESSIVE FORMS OF NOUNS       Daha önce zamirler konusunda iyelik yani aidiyet şekillerini görmüştük. Bu konuda ise isimlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. Zamirlerin
HAVE TO – HAS TO HAVE TO – HAS TO HAVE TO – HAS TO İngilizce ’de sık sık kullanılan have to ve has to sözcükleri bir eylemin yapılması gerektiğini,
SHOULD SHOULD       Should kelimesi İngilizce ’de “modal verbs” olarak isimlendirilen yardımcı fiillerden biridir. Ancak yardımcı fiil olarak kullanımının yanı
MUST MODALS MUST MODALS MUST (MODALS)   İngilizce ’de “modal verbs” olarak isimlendirilen yardımcı fiillerden biri olan ‘must’ sözcüğünü bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Must
WHAT SORULARI / WHAT QUESTIONS WHAT SORULARI / WHAT QUESTIONS       İngilizce ’de “what questions” olarak isimlendirilen “what soruları” isminden anlayacağınız üzer ‘what’ kelimesi kullanılarak kurulan soru cümleleridir.
WHO SORULARI / WHO QUESTIONS WHO SORULARI / WHO QUESTIONS       İngilizce ’de “who questions” olarak isimlendirilen “Who soruları” isminden de anlaşıldığı üzere ‘who’ kelimesi kullanılarak kurulan soru