YÖNLER / DIRECTIONS

YÖNLER / DIRECTIONS

WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES

WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES

OLUMSUZ CÜMLELER/NEGATIVE SENTENCES

OLUMSUZ CÜMLELER/NEGATIVE SENTENCES

DİLEK CÜMLELERİ / WISH CLAUSES

DİLEK CÜMLELERİ / WISH CLAUSES

İNGİLİZ ALFABESİ / ENGLISH ALPHABET

İNGİLİZ ALFABESİ / ENGLISH ALPHABET

İYELİK SIFATLARI / POSSESSIVE ADJECTIVES

İYELİK SIFATLARI / POSSESSIVE ADJECTIVES

WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES     WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES   İngilizce ’de “which clause” ve “whose clause” olarak
SÜREKLİ BİTMİŞ ZAMAN / PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE SÜREKLİ BİTMİŞ ZAMAN / PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE     İngilizce ’de “present perfect continuous tense” olarak isimlendirilen sürekli bitmiş zaman yapısı isim olarak bu şekilde aslında Türkçede
PREFER – WOULD RATHER PREFER – WOULD RATHER     PREFER – WOULD RATHER   Prefer kelimesi Türkçede tercih etmek, yeğlemek anlamlarına gelmektedir. Yani prefer kelimesi ile İngilizce
SOME – ANY SOME – ANY     SOME – ANY   Bu konu başlığı altında İngilizce ’de miktar belirten some ve any kelimelerini inceleyeceğiz. Some
GELECEK ZAMAN SORU ve OLUMSUZ CÜMLE YAPISI / FUTURE TENSE QUESTION and NEGATIVE SENTENCE STRUCTURE GELECEK ZAMAN SORU ve OLUMSUZ CÜMLE YAPISI / FUTURE TENSE QUESTION and NEGATIVE SENTENCE STRUCTURE     Gelecek zaman cümle yapısını birlikte incelemiştik. Bu konu başlığı altında ise İngilizce ’de gelecek zaman yapısının soru cümlelerini
THERE IS – THERE ARE THERE IS – THERE ARE THERE IS – THERE ARE   İngilizce ’de cümlelerin vazgeçilmezi olan kullanımlardan biri de “there is” ve “there are” ifadeleridir.
İSİMLERİN İYELİK HALLERİ / POSSESSIVE FORMS OF NOUNS İSİMLERİN İYELİK HALLERİ / POSSESSIVE FORMS OF NOUNS       Daha önce zamirler konusunda iyelik yani aidiyet şekillerini görmüştük. Bu konuda ise isimlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. Zamirlerin
İYELİK SIFATLARI / POSSESSIVE ADJECTIVES İYELİK SIFATLARI / POSSESSIVE ADJECTIVES       İngilizce ’de “possessive adjectives” olarak isimlendirilen iyelik sıfatlarını bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. İyelik sıfatları aynı zamanda
DÜZENSİZ FİİLLER / IRREGULAR VERBS DÜZENSİZ FİİLLER / IRREGULAR VERBS       İngilizce ’de ‘irregular verbs’ olarak isimlendirilen düzensiz fiilleri bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Düzensiz fiiller, ismini fiillerin ikinci
GEÇMİŞ ZAMAN / SIMPLE PAST TENSE GEÇMİŞ ZAMAN / SIMPLE PAST TENSE       İngilizce ’de “Simple Past Tense” olarak isimlendirilen Geçmiş Zaman, adından da anlaşılacağı gibi geçmişi anlatmak için kullanılan