WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES

WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES

DURUM FİİLLERİ / STATE VERBS

DURUM FİİLLERİ / STATE VERBS

JUST – YET – ALREADY

JUST – YET – ALREADY

İSİM CÜMLECİKLERİ / NOUN CLAUSES

İSİM CÜMLECİKLERİ / NOUN CLAUSES

CAN-MAY MODALS

CAN-MAY MODALS

SÜREKLİ GEÇMİŞ ZAMAN / PAST CONTINUOUS TENSE

SÜREKLİ GEÇMİŞ ZAMAN / PAST CONTINUOUS TENSE

SUCH – WHAT – RATHER – QUITE SUCH – WHAT – RATHER – QUITE     SUCH – WHAT – RATHER – QUITE   İngilizce ’deki “such, what, rather ve quite” kelimelerini bu konu
DURUM FİİLLERİ / STATE VERBS DURUM FİİLLERİ / STATE VERBS   Aslında fiiller konusunda birçok fiili inceledik. Ancak durum fiillerini ayrı bir konu olarak burada inceleyeceğiz. İngilizce ’de “state verbs”
GENİŞ ZAMAN SORU ve OLUMSUZ CÜMLE YAPISI / SIMPLE PRESENT TENSE QUESTION and NEGATIVE SENTENCE STRUC   TURE   Geniş zaman cümle yapısını birlikte incelemiştik. Bu konu başlığı altında ise İngilizce ’de geniş zaman yapısının soru
NEED – NEED NOT NEED – NEED NOT NEED – NEED NOT   İngilizce ’de “modal verbs” olarak isimlendirilen yardımcı fiillerden biri olan need kelimesi aslında sadece yardımcı
GEÇİŞLİ ve GEÇİŞSİZ FİİLLER / TRANSITIVE and INTRANSITIVE VERBS GEÇİŞLİ ve GEÇİŞSİZ FİİLLER / TRANSITIVE and INTRANSITIVE VERBS     İngilizce ’de fiiller farklı gruplara ayrılmaktadır. Bu gruplar düzenli fiiller, düzensiz fiiller, geçişli fiiller, geçişsiz fiiller, yardımcı filler
PHRASAL VERBS PHRASAL VERBS       Öğrenmesi en zor konulardan biri olan Phrasal Verbs Türkçe olarak ‘deyimsel fiil’ olarak isimlendirilmektedir. Deyimsel fiiller ifadesinden
USED TO USED TO “Used to” ; İngilizce ’de modal verbs olarak isimlendirilen yardımcı fiillerden biridir. Tüm yardımcı fiillerde olduğu gibi cümledeki kişiye göre
WHEN SORULARI / WHEN QUESTIONS WHEN SORULARI / WHEN QUESTIONS     When kelimesi “wh questions” olarak adlandırılan sorular grubunun içerisinde yer alan soru sözcüklerinden biridir. İngilizce ’de “when questions”
CÜMLENİN ÖĞELERİ / PARTS OF SPEECH CÜMLENİN ÖĞELERİ / PARTS OF SPEECH     İngilizce ’de “Parts of Speech” olarak isimlendirilen cümlenin öğelerini bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Türkçe’deki özne, yüklem, nesne gibi
GELECEK ZAMAN / FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN / FUTURE TENSE   İngilizce ’de “Future Tense” olarak isimlendirilen Gelecek Zaman yapısını Tükçe’de kullanılan -ecek ya da -acak ekleri ile biliyoruz. İngilizce