SELAMLAMA – GREETINGS

SELAMLAMA – GREETINGS

WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES

WHICH – WHOSE CÜMLECİKLERİ / WHICH – WHOSE CLAUSES

MİKTAR KARŞILAŞTIRMASI / COMPARISONS OF QUANTITY

MİKTAR KARŞILAŞTIRMASI / COMPARISONS OF QUANTITY

FOR – SINCE

FOR – SINCE

HAVE – HAS

HAVE – HAS

TEKİL – ÇOĞUL / SINGULAR – PLURAL

TEKİL – ÇOĞUL / SINGULAR – PLURAL

SÜREKLİ BİTMİŞ ZAMAN / PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE SÜREKLİ BİTMİŞ ZAMAN / PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE     İngilizce ’de “present perfect continuous tense” olarak isimlendirilen sürekli bitmiş zaman yapısı isim olarak bu şekilde aslında Türkçede
DURUM FİİLLERİ / STATE VERBS DURUM FİİLLERİ / STATE VERBS   Aslında fiiller konusunda birçok fiili inceledik. Ancak durum fiillerini ayrı bir konu olarak burada inceleyeceğiz. İngilizce ’de “state verbs”
GEÇMİŞ ZAMAN SORU ve OLUMSUZ CÜMLE YAPISI / PAST TENSE QUESTION and NEGATIVE SENTENCE STRUCTURE GEÇMİŞ ZAMAN SORU ve OLUMSUZ CÜMLE YAPISI / PAST TENSE QUESTION and NEGATIVE SENTENCE STRUCTURE       Geçmiş zaman cümle yapısını birlikte incelemiştik. Bu konu başlığı altında ise İngilizce ’de geçmiş zaman yapısının soru
İSİMLERİN CİNSLERİ / GENDERS of NOUNS İSİMLERİN CİNSLERİ / GENDERS of NOUNS       İngilizce ’de “genders of nouns” olarak ifade edilen ve isimlerin cinsiyetleri olarak Türkçe ifade edebileceğimiz bu konu
SORU CÜMLELERİ/QUESTION SENTENCES SORU CÜMLELERİ/QUESTION SENTENCES     İngilizce ’de “question sentences” olarak ifade edebileceğimiz soru cümlelerini bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. Soru cümlesi kurmak, düz
AGO AGO       Ago kelimesi “önce” anlamına gelmektedir ve İngilizce ’deki zaman zarflarından biridir. Geçmiş zaman cümlelerinde sık sık kullanılan
EDİLGEN CÜMLE YAPISI / PASSIVE SENTENCE STRUCTURE EDİLGEN CÜMLE YAPISI / PASSIVE SENTENCE STRUCTURE       İngilizce ’de “passive structure” olarak isimlendirilen edilgen yapıyı bu konu içerisinde inceleyeceğiz. Edilgen cümle yapısında ön planda
WHY SORULARI / WHY QUESTIONS WHY SORULARI / WHY QUESTIONS     İngilizce ’deki Why kelimesi Türkçe’de ‘neden’ anlamına gelmektedir. Why soruları ‘why’ kelimesi kullanılarak kurulan soru cümleleridir. Why kelimesi
GENİŞ ZAMAN / SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN / SIMPLE PRESENT TENSE       İngilizce ’de “Simple Present Tense” olarak isimlendirilen geniş zaman yapısı; alışkanlıkları, sürekli yapılan işleri, genel olarak kullanılan
ŞİMDİKİ ZAMAN / PRESENT CONTINUOUS TENSE ŞİMDİKİ ZAMAN / PRESENT CONTINUOUS TENSE       İngilizce ’de “Present Continuous Tense” olarak isimlendirilen Şimdiki Zaman yapısı şu anda yapılmakta olan durumu anlatmak için