UYRUKLAR / NATIONALITIES

UYRUKLAR / NATIONALITIES

ŞİMDİKİ ZAMAN SORU ve OLUMSUZ CÜMLE YAPISI / PRESENT CONTINUOUS TENSE QUESTION and NEGATIVE SENTENCE

SHALL MODALS

SHALL MODALS

WHOSE SORULARI / WHOSE QUESTIONS

WHOSE SORULARI / WHOSE QUESTIONS

EMİR CÜMLELERİ / IMPERATIVES

EMİR CÜMLELERİ / IMPERATIVES

ZARFLAR / ADVERBS

ZARFLAR / ADVERBS

FUTURE PERFECT TENSE / GELECEKTE BİTMİŞ ZAMAN FUTURE PERFECT TENSE / GELECEKTE BİTMİŞ ZAMAN     İngilizce ’de “future perfect tense” olarak isimlendirilen gelecekte bitmiş zaman yapısı isim olarak bu şekilde aslında Türkçede bulunmamaktadır.
JUST – YET – ALREADY JUST – YET – ALREADY     JUST – YET – ALREADY   Bu konu başlığı altında İngilizce ’de sık kullanılan “just, yet ve already”
PREFER – WOULD RATHER PREFER – WOULD RATHER     PREFER – WOULD RATHER   Prefer kelimesi Türkçede tercih etmek, yeğlemek anlamlarına gelmektedir. Yani prefer kelimesi ile İngilizce
ALSO ve ZITLIK BAĞLAÇLARI / ALSO and CONTRAST CONJUCTIONS ALSO ve ZITLIK BAĞLAÇLARI / ALSO and CONTRAST CONJUCTIONS Bu konu başlığı altında hem “also” yani “aynı zamanda” hem de “not only..but also” yani “..değil,aynı zamanda” bağlaçlarını inceleyeceğiz. Also
THERE IS – THERE ARE THERE IS – THERE ARE THERE IS – THERE ARE   İngilizce ’de cümlelerin vazgeçilmezi olan kullanımlardan biri de “there is” ve “there are” ifadeleridir.
İSİM CÜMLECİKLERİ / NOUN CLAUSES İSİM CÜMLECİKLERİ / NOUN CLAUSES   İngilizce ’de “noun clauses” olarak adlandırılan isim cümlecikleri, cümle içerisinde ismin yerine geçer. Ancak burada ilginç olan isim cümleciği
SHALL MODALS SHALL MODALS     SHALL (MODALS)   İngilizce ’de “modal verbs” olarak isimlendirilen yardımcı fiiller grubuna giren ‘Shall’ kelimesini bu konu başlığı
WHO SORULARI / WHO QUESTIONS WHO SORULARI / WHO QUESTIONS       İngilizce ’de “who questions” olarak isimlendirilen “Who soruları” isminden de anlaşıldığı üzere ‘who’ kelimesi kullanılarak kurulan soru
GENİŞ ZAMAN / SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN / SIMPLE PRESENT TENSE       İngilizce ’de “Simple Present Tense” olarak isimlendirilen geniş zaman yapısı; alışkanlıkları, sürekli yapılan işleri, genel olarak kullanılan
EŞİTLİK KARŞILAŞTIRMASI / COMPARISON EŞİTLİK KARŞILAŞTIRMASI / COMPARISON     İngilizce ’de “comparison” olarak isimlendirilen karşılaştırma çeşitlerinden eşitlik karşılaştırmasını bu konu başlığı altında göreceğiz. Eşitlik karşılaştırmasında, iki kişi