BAĞLI CÜMLE YAPISI / COMPOUND SENTENCE STRUCTURE

BAĞLI CÜMLE YAPISI / COMPOUND SENTENCE STRUCTURE

İngilizce ’de “compound sentences” olarak ifade edilen baplı cümlelerin yapısını bu konu başlığı altında inceleyeceğiz. Bağlı cümle yapısın kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür. İki veya daha fazla cümlenin çeşitli bağlaçlar yardımı ile tek bir cümle haline getirilmesi bağlı cümleyi meydana getirir. İki veya daha fazla cümle dememizin nedeni her cümlenin kendine ait ayrı ayrı öğelerinin olmasıdır. Yani bağlanan iki cümlenin öznesi veya yüklemi aynı değildir. Her iki cümlenin hem öznesi hem de yüklemi farklıdır. Bu şekilde birleşen cümleler bağlı cümle grubuna girmektedir.

Bağlı cümle kurabilmek için kullanılabilecek çok çeşitli bağlaçlar vardır. Bu bağlaçlar İngilizce ’de “coordinate conjuctions” olarak isimlendirilirler. Bu bağlaçları, anlamlarını ve kullanımlarına ait örnekleri aşağıda inceleyelim. Not olarak şunu da belirtelim; bu bağlaçları ezberlemek kolaydır. “FANBOYS” kelimesinin her bir harfi bir bağlacın baş harfidir. Ancak tabi ki bu 7 bağlaçtan daha fazlası da bulunmaktadır.

**F = for  için
**A = and  ve
**N = nor  ne de
**B = but  ama
**O = or  veya
**Y = yet  hala, henüz
**S = so  bu yüzden, böylece
**because  çünkü
**then  sonra
**as well  keza
**eithter  birinden biri
**neither  ne bu ne öteki
**not only but also  sadece değil aynı zamanda

Örnek:
**I drank a beer in the bar but Sam didn’t drink.  Ben barda bira içtim ama Sam içmedi. 
**I would like to join you fort he anniversary of your wedding’s 7th year.  Evliliğinizin 7. yıldönümü için size katılmak isterim.
**Lale doesn’t eat meat at the lunch, nor she drinks coke.  Lale öğle yemeğinde et yemez, ne de kola içer.
** They don’t like reading book, neither do I.  Onlar kitap okumayı sevmezler, ben de öyle.
**She studies not only mathematics but also she works in a shop.  O kız sadece matematik çalışmıyor, aynı zamanda bir mağazada çalışıyor.
**I am going to fishing, then I will meet you  Balık tutmaya gidiyorum, sonra sana uğrarım


Sizde Düşüncelerinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>