HAVE GOT – HAS GOT / HAVEN’T GOT – HASN’T GOT

HAVE GOT – HAS GOT / HAVEN’T GOT – HASN’T GOT

 
 
HAVE GOT – HAS GOT / HAVEN’T GOT – HASN’T GOT
 
“Have got” fiilinin Türkçe karşılığı sahip olmaktır. Ancak İngilizce bir cümleyi Türkçe’ye çevirdiğimizde sahibim değil de var kelimesini kullanarak çeviririz, bunu da burada belirtmekte yarar var. Sahip olduğumuz bir nesneyi belirtmek için bu fiili kullanırız. Has got ise have got fiilinin üçüncü tekil şahıs için çekimlenmiş şeklidir. Have got ve has got fiilleri olumlu anlama sahiptir. Tüm şahıslara göre kullanım şekillerini aşağıda inceleyelim.

I have got a bicycle.        Benim bir bisikletim var.
You have got a bicycle.        Senin bir bisikletin var.
He has got a bicycle.        O erkeğin bir bisikleti var.
She has got a bicycle.         O kızın bir bisikleti var.
We have got bicycles.        Bizim bisikletlerimiz var.
They have got bicycles.         Onların bisikletleri var.

Haven’t got fiili olumsuz anlama yani sahip olmama anlamına sahiptir. Hasn’t got ise aynen has got fiilinde olduğu gibi sadece üçüncü tekil şahıslar için kullanılmaktadır. Tüm şahıslara göre bu fiillerin kullanımı aşağıdaki gibidir.

I haven’t got a bicycle.            Benim bir bisikletim yok.
You haven’t got a bicycle.        Senin bir bisikletin yok.
He hasn’t got a bicycle.            O erkeğin bir bisikleti yok.
She hasn’t got a bicycle.             O kızın bir bisikleti yok.
We haven’t got bicycles.            Bizim bisikletimiz yok.
They haven’t got bicycles.        Onların bisikleti yok.

Olumlu ve olumsuz cümle yapısının dışında soru cümlelerinde de kullanılmaktadır.

Have I got a bicycle?        Benim bir bisikletim var mı?
Have you got a bicycle?        Senin bir bisikletin var mı?
Has he got a bicycle?        O erkeğin bisikleti var mı?
Has she got a bicycle?        O kızın bisikleti var mı?
Have we got bicycles?        Bizim bisikletimiz var mı?
Have they got a bicycle?        Onların bisikleti var mı?


Sizde Düşüncelerinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>