İSTEK CÜMLELERİ / WANT SENTENCES

İSTEK CÜMLELERİ / WANT SENTENCES

 
 

 
İngilizce ’de istek bildiren fiil “want” fiilidir. Want fiilini ayrı bir konu olarak incelememizin nedeni kullanımının farklı olmasıdır. Want fiili ister olumlu cümle, ister olumsuz cümle, isterse de soru cümlesinde kullanılsın, arkasından gelen fiil mutlaka mastar hali ile yazılır. Want kullanılarak kurulan cümle yapısı aşağıdaki gibidir.

Cümle Yapısı =  Want + to + Fiil

Yukarıdaki cümle yapısında dikkatimizi çeken nokta want ve fiilin arasında “to” kelimesinin kullanılmasıdır. Fiilin mastar olarak kullanılması “to” kelimesi ile birlikte kullanılmasıdır. Yani istek cümlelerinde ‘to’ kullanımı önemlidir. Fiil mastar olarak yazılmaz ise cümle bozuk ve yanlış olmaktadır. Want fiili aynı zamanda kişilere göre de çekimlenmelidir. Üçüncü tekil şahısta “wants” halinde, diğer şahıslarda ise “want” halinde kullanılmalıdır. Olumsuz cümlelerde ise üçüncü tekil şahısta “doesn’t want”, diğer şahıslarda ise “don’t want” halinde kullanılmaktadır. Aşağıda want fiilinin olumlu ve olumsuz istek cümlelerini inceleyelim.

Örnek:
**I want to see you again.  Seni tekrar görmek istiyorum.
**He wants to win this match.  O (erkek) bu maçı kazanmak istiyor.
**We don’t want to sleep early.  Erken uyumak istemiyoruz.
**She doens’t want to eat honey.  O (kız) bal yemek istemiyor.

Soru cümlelerinde kullanılan want fiili eğer kendisinden sonra fiil almayacaksa yani soru cümlesinin sonunda kullanılacak ise şahıslara göre çekimleme yapılmaz ve tüm şahıslarda geniş zaman birinci tekil şahıs hali ile kullanılır. Eğer cümle sonunda kullanılmazsa aynı düz cümlede olduğu gibi ardından gelen fiil mastar hali ile kullanılır.

Örnek:
A: What do you want to eat?  Ne yemek istersiniz?
B: I want to eat hamburger.  Hamburger yemek istiyorum.
A: Do you want coke too?  Kola da ister misiniz?
B: No, I don’t want.Thanks.  Hayır istemiyorum, teşekkürler.


Sizde Düşüncelerinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>